9. Mateřská škola Písek

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 9.MŠ

Srdečně zvu rodiče všech nově přijatých dětí na  informační schůzku, která se koná v 9.MŠ v úterý 28.5. od 17.00 . 

Budou Vám předány potřebné dokumenty  nutné před nástupem dítěte do MŠ, informační brožura, informace o provozu  MŠ a podobně.

Prosím o účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte .

9. Mateřská škola Písek