9. Mateřská škola Písek

O nás | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Naše mateřská škola byla otevřena 2.1.1975, původně jako spojené zařízení mateřské školy a jeslí.

Od 1.1.2003  je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu ZŠ J.K.Tyla, který sdružuje základní školu a čtyři školy mateřské. V bývalé budově jeslí sídlí dnes Křesťanská MŠ.
Od 1.9. 2019 je 9. MŠ právně sloučena s Křesťanskou mateřskou školou, obě MŠ mají stejnou vedoucí učitelku, ale každá škola má svá specifika a pracuje podle svého ŠVP.

V budově 9. MŠ jsou čtyři třídy rozdělené podle věku dětí od tří do šesti let, názvy tříd určují obrázky umístěné vedle vstupu do třídy: Koťata, Medvíďata, Slůňata, Štěňata. Všechny třídy jsou prostorné, s okny situovanými na jih. Interiér je vybaven moderním dětským nábytkem, jsou vytvořeny koutky pro děti. O vkusnou výzdobu tříd se stará pedagogický kolektiv sestávající z osmi paní učitelek a paní asistentky.

Mateřská škola společně s KMŠ má ve svém areálu vlastní školní kuchyni. Obědy a svačiny pro děti i zaměstnance připravují tři kvalifikované kuchařky.
Mateřská škola se nachází uprostřed zahrad ve vnitrobloku zástavby rodinných domků. Tím je izolována od hluku na městských komunikacích, v její blízkosti není žádný výrobní závod ani podnikatelský subjekt znečisťující ovzduší. Areál je proto ideální pro děti trpící potížemi dýchacích cest a alergiemi. Děti do MŠ přicházejí z okolních sídlišť a přilehlých okolních domků.

Velká prostorná zahrada je rozdělena na dvě části. Ve vnitřní uzavřené části jsou dvě pískoviště, hřiště s betonovým povrchem, zahradní domky, houpadla, průlezky, kolotoč a sprchy pro letní osvěžení. Přední průchodná část je také využívána pro pobyt dětí venku, jsou zde dvě pískoviště, multifunkční věž, dvojhrazdí a šplhací síť.  Podařilo se nám vybavit obě zahrady novými herními prvky a postupně vybavení zahrady doplňujeme. Zahrada nabízí velké možnosti pobytu dětí v každém ročním období. Výsadba vzrostlých stromů vytváří stinná zákoutí v letních měsících. Na zahradě pořádáme oslavy MDD a slavnosti na ukončení školního roku za účasti rodičů.

Umístění mateřské školy a lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho vycházek do blízkého okolí – k řece, do lesa, po Sedláčkově stezce atd. a nabízí četná pozorování a hry v přírodě.

9. Mateřská škola Písek