9. Mateřská škola Písek

O nás | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Obecná charakteristika školy

Naše mateřská škola byla otevřena 2.1.1975, původně jako spojené zařízení mateřské školy a jeslí.

Od 1.1.2003  je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu ZŠ J.K.Tyla, který sdružuje základní školu a čtyři školy mateřské. V budově jeslí je dnes Křesťanská MŠ. K areálu patří samostatná budova výměníkové stanice a domek školníka. V suterénu je prádelna, sušárna, šatna žen, dílna školníka, kuchyně a k ní přilehlé sklady. V prvním a druhém poschodí jsou čtyři třídy se sociálním zařízením a šatny, tři místnosti sloužící jako ředitelna, kancelář a sborovna. V každém podlaží je mezi třídami malá kuchyňka k vydávání  jídla.

Všechny třídy jsou prostorné, s okny situovanými na jih. Interiér je vybaven moderním dětským nábytkem, jsou vytvořeny koutky pro děti. O výzdobu tříd se ve většině případů vkusně stará pedagogický kolektiv.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí. Děti  jsou rozděleny do tříd podle věku. Názvy tříd určují obrázky umístěné vedle vstupu do třídy: Koťata, Štěňata, Medvíďata a Slůňata.

Mateřská škola se nachází uprostřed zahrad ve vnitrobloku zástavby rodinných domků. Tím je izolována od hluku na městských komunikacích, v její blízkosti není žádný výrobní závod ani podnikatelský subjekt znečisťující ovzduší. Areál je proto ideální pro děti trpící potížemi dýchacích cest a alergiemi. Děti do MŠ přicházejí z okolních sídlišť a přilehlých okolních domků. Přibližně 10% dětí je ze sociálně slabších rodin a multikulturního prostředí. V roce 2010 byla naše MŠ zařazena do rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním. V dalších letech se naše mateřská škola do programu nezařadila, ale i nadále se o inkluzivní vzdělávání snažíme.

Velká prostorná zahrada je rozdělena na dvě části. Ve vnitřní uzavřené části jsou dvě pískoviště, hřiště s betonovým povrchem, zahradní domky, houpadla, průlezky, kolotoč a sprchy pro letní osvěžení. Přední průchodná část je také využívána pro pobyt dětí venku, jsou zde také dvě pískoviště, multifunkční věž, dvojhrazdí a šplhací síť.  Podařilo se nám částečně vybavit obě zahrady chybějícími herními prvky, které byly z důvodů nevyhovujících normám EU vyřazeny. I nadále budeme usilovat o další dovybavení zahrad dle finančních možností.

Zahrada nabízí velké možnosti pobytu dětí v každém ročním období. Výsadba vzrostlých stromů vytváří stinná zákoutí v letních měsících. Na zahradě pořádáme oslavy MDD a slavnosti na ukončení školního roku za účasti rodičů.

Umístění mateřské školy a lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho vycházek do blízkého okolí – k řece, do lesa, po Sedláčkově stezce a nabízí četná pozorování v přírodě a pozorování přírodních jevů.

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake