9. Mateřská škola Písek

Příspěvky školy | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Informace k plošnému otevření MŠ 10.5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. a 6. května 2021 (zatím pouze z tiskové konference) bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021. – od pondělí 10.5.  se otevírají mateřské školy pro všechny děti […]

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K ORGANIZACI ZÁPISU DO 9. MŠ – KMŠ

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K ORGANIZACI ZÁPISU DO 9. MŠ – KMŠ   Zápis se uskuteční v areálu MŠ ve dnech středa 5. 2021 a čtvrtek 6.  5. 2021 od 13.00 do 17.00 bez přítomnosti dětí.   Formulář žádosti k přijetí zákonný zástupce dítěte vytiskne, vyplní, podepíše a doručí  spolu s povinnými přílohami. Prázdné formuláře budou taktéž k dispozici v […]

Kritéria k přijímání dětí do MŠ a organizační pokyny 2021

Čj: ZSJKT/00696/2021   Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 5. MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek 397 01 (dále jen MŠ), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení […]

9. Mateřská škola Písek