9. Mateřská škola Písek

Příspěvky školy | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 – 9.MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Č.j.: ZSJKT/00916/2024 V Písku dne: 20.5.2024 Věc: Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 – 9.MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, […]

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Č.j.: ZSJKT/00478/2024 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek   Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 5. MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek 397 01 (dále jen MŠ), stanovil následující kritéria, podle […]

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Čj: ZSJKT/00416/2024 Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte […]

9. Mateřská škola Písek