9. Mateřská škola Písek

Příspěvky školy | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Č.j.: ZSJKT/00878/2023 V Písku dne: 19.5.2023 Věc: Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ […]

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024

Čj: ZSJKT/00846/2023 V Písku dne 15. 5. 2023 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024   Pro školní rok 2023/2024 stanovuji měsíční výši úplaty dle Vyhlášky 14/2005 Sb.a  Vyhlášky 74/2005 Sb. v platném znění dle znění přílohy níže ke […]

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 a pokyny k organizaci zápisu

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 a pokyny k organizaci zápisu   Č.j.: ZSJKT/00480/2023   5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek,   11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek,   9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek   Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen […]

Informace k přihláškám na letní prázdniny

Informace k přihláškám na letní prázdniny   Rozpis prázdninového provozu  píseckých MŠ o letních  prázdninách a přihlášky jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ a u p. učitelek v jednotlivých třídách Rodiče, prosíme o vyplnění přihlášek k prázdninovému provozu nejpozději do 25. 5. 2023.   Platba za prázdninový provoz  v ZŠ J.K.Tyla (5.MŠ, 11. MŠ, 9. MŠ-KMŠ)  probíhá […]

9. Mateřská škola Písek