9. Mateřská škola Písek

Příspěvky školy | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Č.j.: ZSJKT/00478/2024 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek   Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 5. MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek 397 01 (dále jen MŠ), stanovil následující kritéria, podle […]

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Čj: ZSJKT/00416/2024 Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte […]

ZAHÁJENÍ PROVOZU ONLINE ŠKOLNÍ POKLADNY PRO MŠ

OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZAVÁDÍME PRO VŠECHNY NAŠE MŠ PROVOZ ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNY. VEŠKERÉ AKCE ŠKOLKY BUDOU NYNÍ HRAZENY ONLINE. NEBUDEME TEDY V MŠ JIŽ OD RODIČŮ VYBÍRAT PENÍZE V HOTOVOSTI.  RODIČE DOSTANOU NA RODIČOVSKÝCH SCHŮZKÁCH NÁVOD NA REGISTRACI VE ŠKOLNÍ  ONLINE POKLADNĚ, KAM NÁSLEDNĚ VLOŽÍ FINANČNÍ ČÁSTKU. Z TÉ BUDE ŠKOLA  ODČERPÁVAT PROSTŘEDKY NA […]

9. Mateřská škola Písek