9. Mateřská škola Písek

Štěňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Stěnata

Počet dětí: 24

Věková kategorie: 3,5-4,5

Naše učitelky

Bc. Olga Posekaná

Jana Šilhanová

 

Ať jsme velcí nebo malí, společně jsme kmarádi.

 

Charakteristika třídy

 • u všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně.
 • podporujeme prosociální vztahy ve třídě
 • vytvoření nových kamarádských vztahů mezi dětmi a učitelkami
 • rozvíjíme všestranně dětskou osobnost
 • upevňování hygienických návyků (stolování, sebeobsluha, hygiena..)
 • respektujeme individuální zvláštnosti, zároveň  dbáme na důslednost, předcházení negativních vlivů či nevhodného chování
 •  rozvoj základních pohybových dovedností, řečového projevu a vzájemné komunikace
 •  rozvoj pohybových dovedností, správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky
 • podporujeme dětskou zvídavost, pracovitost, soustředěnost

Rituály štěňátek:

 • každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den
 • společně slavíme svátky a narozeniny dětí
 • před spinkáním posloucháme pohádky

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • vést děti k samostatnosti
 • číst pravidelně nové informace a pokyny a nástěnce
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p. učitelku

Pravidla Štěňátek

 • Kapičkové – Vodou příliš neplýtváme, pouštíme ji jen když máme.
 • Šnečkové – Ve třídě nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Talířkové – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Všechno rádi ochutnáme, před sebou jen dobroty máme.
 • Hračkové – Když si hračky roztahám, na své místo je vždy dám.
 • Pusinkové – Dobrý den a na shledanou, děkuji a prosím, nejen tato slovíčka, při sobě vždy nosím.
 • Srdíčkové – Ve třídě se máme rádi , vždyť jsme všichni kamarádi.
 • Odpočinkové – V postýlce klidně ležíme a pusinky ztišíme.

Prosíme rodiče o dostatek náhradního oblečení uloženého v šatně „ŠTĚŇÁTEK“ v poličce.

 

 

 

9. Mateřská škola Písek