9. Mateřská škola Písek

Štěňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Stěnata

Počet dětí: 23

Věková kategorie: 5-7

Naše učitelky

Jana Šilhanová

Bc. Lucie Stejskalová

 

Ať jsme velcí nebo malí, společně jsme kamarádi.

 

Charakteristika třídy

 • hravou formou rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme se na zápis a vstup ZŠ
 • u všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně
 • podporujeme prosociální vztahy ve třídě
 • upevňujeme kamarádské vztahy mezi dětmi a učitelkami
 • dodržujeme zdvořilostní návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, … )
 • osvojujeme základy chování v kolektivu, učíme se sebeobsluze, samostatnosti, komunikaci a řešení problémových situací
 • využíváme různých her, činností k rozvoji rozumových, vyjadřovacích a jazykových schopností
 • respektujeme individuální zvláštnosti, zároveň  dbáme na důslednost a předcházení negativních vlivů či nevhodného chování
 •  rozvíjíme pohybové dovednosti, správné držení těla, předmatematické představy a jemnou motoriku ruky
 • podporujeme dětskou zvídavost, pracovitost, soustředěnost
 • upevňujeme u dětí hygienické návyky (použití WC, mytí rukou, správné držení příboru, samostatnost při oblékání)

Rituály štěňátek:

 • každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den
 • umíme si poděkovat a popřát dobrou chuť před jídlem
 • společně slavíme svátky a narozeniny dětí
 • před spinkáním čteme pohádky

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • vést děti k samostatnosti
 • umět naslouchat a být důslední
 • číst pravidelně nové informace a pokyny na nástěnce třídy
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p. učitelku

Pravidla Štěňátek

 • Kapičkové – Vodou příliš neplýtváme, pouštíme ji jen když máme.
 • Šnečkové – Ve třídě nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Talířkové – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Všechno rádi ochutnáme, před sebou jen dobroty máme.
 • Hračkové – Když si hračky roztahám, na své místo je vždy dám.
 • Pusinkové – Dobrý den a na shledanou, děkuji a prosím, nejen tato slovíčka, při sobě vždy nosím.
 • Srdíčkové – Ve třídě se máme rádi , vždyť jsme všichni kamarádi.
 • Odpočinkové – V postýlce klidně ležíme a pusinky ztišíme.

 

PŘEHLED AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • 1x týdně plavecký výcvik (10 lekcí) začínáme v pondělí 11.9.
 • 1x týdně ,, S človíčkem do minulosti “ návštěva píseckého muzea (5x) začínáme ve středu 20.9.
 • návštěva knihovny
 • 11.10. divadlo Zvoneček v MŠ ,, O slepičce a kohoutkovi ,,
 • 1.11. návštěva Divadla Fráni Šrámka ,, S čerty nejsou žerty ,,
 • 9.11. vánoční focení v MŠ
 • 28.11. vánoční tvoření v MŠ – Keramírna
 • 29.11. divadlo Zvoneček v MŠ ,, Zimní pohádka ,,
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • vánoční besídka a posezení s rodiči
 • 13.12. vánoční představení v Divadle Pod čarou ,, Zpátky do Betléma ,,
 • vánoční nadílka

– změny vyhrazeny, sledujte nástěnky a web

 

 


Prosíme rodiče o dostatek náhradního oblečení uloženého v šatně „ŠTĚŇÁTEK“ v poličce.

 

 

 

9. Mateřská škola Písek