9. Mateřská škola Písek

Štěňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Stěnata

Počet dětí: 25

Věková kategorie: 5-7 let

Naše učitelky

Eva Luzumová

Bc. Olga Bartošová

 

Ať jsme velcí nebo malí, společně jsme kmarádi.

 

Charakteristika třídy

 • Většina dětí již navštěvuje mateřskou školu čtvrtým rokem. U všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně.
 • zaměříme se na přípravu dětí na vstup do základní školy – vývoj řeči, grafomotorika, pozornost, pracovní návyky, zrakové a sluchové rozlišování, orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy, přiřazování a rozlišování barev
 • navazujeme vztahy s vrstevníky, budeme ohleduplní
 • komunikujeme s okolím, dodržujeme zdvořilostní návyky
 • najdeme si kamaráda
 • zvládáme zátěžové situace

Rituály štěňátek:

 • každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den
 • společně slavíme svátky a narozeniny dětí

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • vést děti k samostatnosti
 • číst pravidelně nové informace a pokyny a nástěnce
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p. učitelku

Pravidla Štěňátek

 • Kapičkové – Vodou příliš neplýtváme, pouštíme ji jen když máme.
 • Šnečkové – Ve třídě nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Talířkové – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Všechno rádi ochutnáme, před sebou jen dobroty máme.
 • Hračkové – Když si hračky roztahám, na své místo je vždy dám.
 • Pusinkové – Dobrý den a nashledanou, děkuji a prosím, nejen tato slovíčka, při sobě vždy nosím.
 • Srdíčkové – Ve třídě se máme rádi , vždyť jsme všichni kamarádi.
 • Odpočinkové – V postýlce klidně ležíme a pusinky ztišíme.

 

 

 

 

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake