9. Mateřská škola Písek

Štěňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Stěnata

Počet dětí: 22

Věková kategorie: 4-5,5

Naše učitelky

Jana Šilhanová

Bc. Markéta Nekysová

 

Ať jsme velcí nebo malí, společně jsme kmarádi.

 

Charakteristika třídy

 • u všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně
 • podporujeme prosociální vztahy ve třídě
 • upevňujeme kamarádské vztahy mezi dětmi a učitelkami
 • hravou formou rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme se na vstup do ZŠ
 • osvojujeme základy chování v kolektivu, učíme se sebeobsluze, samostatnosti, komunikaci a řešení problémových situací
 • využíváme různých her, činností k rozvoji rozumových, vyjadřovacích a jazykových schopností
 • respektujeme individuální zvláštnosti, zároveň  dbáme na důslednost a předcházení negativních vlivů či nevhodného chování
 •  rozvíjíme pohybové dovednosti, správné držení těla, předmatematické představy a jemnou motoriku ruky
 • podporujeme dětskou zvídavost, pracovitost, soustředěnost
 • upevňujeme u dětí hygienické návyky (použití WC, mytí rukou, správné držení příboru, samostatnost při oblékání)

Rituály štěňátek:

 • každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den
 • umíme si poděkovat a popřát dobrou chuť před jídlem
 • společně slavíme svátky a narozeniny dětí
 • před spinkáním čteme pohádky

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • vést děti k samostatnosti
 • umět naslouchat a být důslední
 • číst pravidelně nové informace a pokyny na nástěnce třídy
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p. učitelku

Pravidla Štěňátek

 • Kapičkové – Vodou příliš neplýtváme, pouštíme ji jen když máme.
 • Šnečkové – Ve třídě nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Talířkové – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Všechno rádi ochutnáme, před sebou jen dobroty máme.
 • Hračkové – Když si hračky roztahám, na své místo je vždy dám.
 • Pusinkové – Dobrý den a na shledanou, děkuji a prosím, nejen tato slovíčka, při sobě vždy nosím.
 • Srdíčkové – Ve třídě se máme rádi , vždyť jsme všichni kamarádi.
 • Odpočinkové – V postýlce klidně ležíme a pusinky ztišíme.

Prosíme rodiče o dostatek náhradního oblečení uloženého v šatně „ŠTĚŇÁTEK“ v poličce.

 

 

 

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake