9. Mateřská škola Písek

Štěňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Stěnata

Počet dětí: 24

Věková kategorie: 3 - 4 let

Naše učitelky

Jitka Prokopová

Michaela Černá

 

Ve školce se rádi máme, navzájem si nasloucháme.

 

Charakteristika třídy

 • Většina dětí již navštěvuje mateřskou školu druhým rokem. U nově příchozích budeme dbát na adaptaci a zapojení se do režimu mateřské školy. U všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně. Děti se budou učit dodržovat pravidla třídy a povedeme je k dodržování návyků, jako jsou: pozdravit, poděkovat, poprosit a další. U dětí budeme rozvíjet samostatnost a vést je k zapojování se do činností v průběhu celého dne.

Rituály štěňátek:

 • každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den
 • společně slavíme svátky a narozeniny dětí

Jak nám rodiče mohou pomoci

vést děti k samostatnosti

 • číst pravidelně nové informace a pokyny a nástěnce
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p. učitelku

Pravidla Štěňátek

 • Kapičkové – Vodou příliš neplýtváme, pouštíme ji jen když máme.
 • Šnečkové – Ve třídě nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Talířkové – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Všechno rádi ochutnáme, před sebou jen dobroty máme.
 • Hračkové – Když si hračky roztahám, na své místo je vždy dám.
 • Pusinkové – Dobrý den a nashledanou, děkuji a prosím, nejen tato slovíčka, při sobě vždy nosím.
 • Srdíčkové – Ve třídě se máme rádi , vždyť jsme všichni kamarádi.
 • Odpočinkové – V postýlce klidně ležíme a pusinky ztišíme.

11.10.2017-vyšetřeníočí(Primavizus)

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake