9. Mateřská škola Písek

Koťata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Koťata

Počet dětí: 25

Věková kategorie: 5 - 6 let

Naše učitelky

Jitka Prokopová

Eva Holubová

 

Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi

 

Charakteristika třídy

 • Většina dětí již navštěvuje mateřskou školu čtvrtým rokem. U všech dětí dbáme na to, aby se cítily příjemně a bezpečně.
 • navazujeme na získané vědomosti, dovednosti, návyky a nadále je budeme prohlubovat,rozvíjet
 •  zaměříme na přípravu pro vstup do ZŠ
 • upevňujeme základní pravidla chování a jednání
 • rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí, rozhodování
 • rozvíjíme ohleduplnost , dětské přátelství
 • dodržujeme zdvořilostní návyky ( pozdravit , poděkovat , oslovit, poprosit )
 • motivujeme děti do všech činností v průběhu celého dne
 • rozvíjíme samostatnost ( oblékání ) , hygienické návyky ( použití WC , mytí rukou , správné držení příboru, tužky
 • podporujeme dětskou zvídavost,pracovitost,soustředěnost

Jak nám rodiče mohou pomoci

Rituály Koťátek:

 • každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den
 • společně slavíme svátky a narozeniny dětí

Jak nám rodiče mohou pomoci

vést děti k samostatnosti

 • číst pravidelně nové informace a pokyny a nástěnce
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p. učitelku
 • přijímáme pouze zdravé děti (ohleduplnost k ostatním)

Pravidla Koťátek

 • Kapičkové – Vodou příliš neplýtváme, pouštíme ji jen když máme.
 • Šnečkové – Ve třídě nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Talířkové – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Všechno rádi ochutnáme, před sebou jen dobroty máme.
 • Hračkové – Když si hračky roztahám, na své místo je vždy dám.
 • Pusinkové – Dobrý den a nashledanou, děkuji a prosím, nejen tato slovíčka, při sobě vždy nosím.
 • Srdíčkové – Ve třídě se máme rádi , vždyť jsme všichni kamarádi.
 • Odpočinkové – V postýlce klidně ležíme a pusinky ztišíme.

 


9. Mateřská škola Písek