9. Mateřská škola Písek

Medvíďata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Medvíďata

Počet dětí: 24

Věková kategorie: 2,5-3

Naše učitelky

Zuzana Němečková

Zuzana Horvatovičová

 

V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme! Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme. Spolu se tu máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.

 

Charakteristika třídy

  • budeme se snažit adaptovat děti na nové prostředí mateřské školy
  • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky
  • hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost
  • vedeme děti k samostatnosti a spolupráci, úctě i toleranci
  • na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování
  • zapojujeme děti do všech činností v průběhu celého dne
  • upevňujeme u dětí hygienické návyky (použití WC, mytí rukou, správné držení příboru, samostatnost při oblékání)

Jak nám rodiče mohou pomoci

  • vést děti k samostatnosti
  • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p.učitelku
  • číst pravidelně pokyny na nástěnce

Pravidla Medvíďat

Odpočinkové pravidlo – Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Srdíčkové pravidlo – Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

Pusinkové pravidlo – Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se usmívá a jen hezky povídá.

Šnečkové pravidlo – Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Hračkové pravidlo – Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Talířkové pravidlo – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.

Kapičkové pravidlo – Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme,pouštíme ji jen tehdy když máme.


9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake