9. Mateřská škola Písek

Medvíďata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Medvíďata

Počet dětí: 24

Věková kategorie: 4 - 5,5 roku

Naše učitelky

Alena Staňková

Zuzana Horvatovičová

 

V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme! Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme. Spolu se tu máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.

 

Charakteristika třídy

 

  • upevňování základních pravidel chování a jednání – podporovat dětská přátelství
  • neubližovat si navzájem
  • dodržovat zdvořilostní návyky ( pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit )
  • navázat kontakty s novými kamarády a p.učitelkami
  • zapojovat děti do všech činností v průběhu celého dne
  • rozvíjet samostatnost- upevnit hygienické návyky ( použití WC,mytí rukou,správné držení příboru, samostatnost při oblékání

Jak nám rodiče mohou pomoci

  • vést děti k samostatnosti
  • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p.učitelku
  • číst pravidelně pokyny na nástěnce

Pravidla Medvíďat

Odpočinkové pravidlo – Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Srdíčkové pravidlo – Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

Pusinkové pravidlo – Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se usmívá a jen hezky povídá.

Šnečkové pravidlo – Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Hračkové pravidlo – Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Talířkové pravidlo – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.

Kapičkové pravidlo – Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme,pouštíme ji jen tehdy když máme.


9. Mateřská škola Písek