9. Mateřská škola Písek

Medvíďata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Medvíďata

Počet dětí: 22

Věková kategorie: 3-4

Naše učitelky

Zuzana Němečková

Zuzana Horvatovičová

 

Zítra dokážeme víc než dnes.

 

Charakteristika třídy

 • naším cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily příjemně a bezpečně
 • aby měly děti dostatek prostoru k adaptaci na nové prostředí, kamarády a zaměstnance
 • budeme respektovat individualitu každého dítěte
 • budeme využívat dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písníček, knížek, atd.
 • budeme u dětí rozvíjet samostatnost v sebeosluze a v hygienických návycích

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • nechat děti samostatně oblékat a svlékat
 • držet správně lžíci
 • vést děti k samostatnosti
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si umět říci o pomoc
 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p.učitelku
 • číst pravidelně pokyny na nástěnce

Pravidla Medvíďat

Odpočinkové pravidlo – Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Srdíčkové pravidlo – Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

Pusinkové pravidlo – Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se usmívá a jen hezky povídá.

Šnečkové pravidlo – Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Hračkové pravidlo – Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Talířkové pravidlo – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.

Kapičkové pravidlo – Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme,pouštíme ji jen tehdy když máme.


9. Mateřská škola Písek