9. Mateřská škola Písek

Medvíďata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Medvíďata

Počet dětí: 25

Věková kategorie: 5-6,5

Naše učitelky

Zuzana Němečková

Zuzana Horvatovičová

 

V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme! Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme. Spolu se tu máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.

 

Charakteristika třídy

 

 

 • naším cílem je připravit děti na zápis a vstup do ZŠ
 • hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost
 • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky
 • vedeme děti k samostatnosti a spolupráci, úctě i toleranci
 • na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování
 • zapojujeme děti do všech činností v průběhu celého dne
 • upevňujeme u dětí hygienické návyky (použití WC, mytí rukou, správné držení příboru, samostatnost při oblékání)

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p.učitelku
 • číst pravidelně pokyny na nástěnce
 • vést děti k samostatnosti
 • učit děti držet správně příbor
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si umět říci o pomoc

Pravidla Medvíďat

Odpočinkové pravidlo – Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Srdíčkové pravidlo – Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

Pusinkové pravidlo – Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se usmívá a jen hezky povídá.

Šnečkové pravidlo – Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Hračkové pravidlo – Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Talířkové pravidlo – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.

Kapičkové pravidlo – Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme,pouštíme ji jen tehdy když máme.


Přehled akcí na školní rok 2022/2023

1. POLOLETÍ

– akce – možné změny, ještě některé akce přidáme podle aktuální situace, sledujte nástěnky a web

– 1x týdně plavecký výcvik (celkem 10 lekcí)

– 1x týdně „S človíčkem do minulosti“ , návštěva píseckého muzea (celkem 5x)

– 12.9. navštíví naši školku klinický logoped

– 12.10. divadlo v MŠ „O třech prasátkách“

9.11. návštěva městského divadla F. Šrámka, pohádka „O pejskovi a kočičce“

– 10.11. vánoční fotografování v MŠ

– 16.11. divadlo ve školce „ Vánoční pohádka“

– 2.12. Mikulášské tvoření v Pohádkové kovárně

– – – vánoční dílnička v Muzeu

– 5.12. Mikulášská nadílka v MŠ

– 19.12. Vánoční besídka a posezení s rodiči

– 20.12. vánoční nadílka

Dle situace a počasí budeme zařazovat polodenní vycházky do přírody. Aktuální informace budou včas vyvěšeny na nástěnce nebo na dveřích třídy.

 

9. Mateřská škola Písek