9. Mateřská škola Písek

Medvíďata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Medvíďata

Počet dětí: 25

Věková kategorie: 5-6

Naše učitelky

Zuzana Němečková

Zuzana Horvatovičová

 

V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme! Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme. Spolu se tu máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.

 

Charakteristika třídy

 

  • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky
  • hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost
  • vedeme děti k samostatnosti a spolupráci, úctě i toleranci
  • na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování
  • zapojujeme děti do všech činností v průběhu celého dne
  • upevňujeme u dětí hygienické návyky (použití WC, mytí rukou, správné držení příboru, samostatnost při oblékání)

Jak nám rodiče mohou pomoci

  • vést děti k samostatnosti
  • při jakémkoliv problému se co nejdříve obrátit na p.učitelku
  • číst pravidelně pokyny na nástěnce

Pravidla Medvíďat

Odpočinkové pravidlo – Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Srdíčkové pravidlo – Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

Pusinkové pravidlo – Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se usmívá a jen hezky povídá.

Šnečkové pravidlo – Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Hračkové pravidlo – Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Talířkové pravidlo – Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.

Kapičkové pravidlo – Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme,pouštíme ji jen tehdy když máme.


Přehled akcí do konce školního roku

22.4.  Knihovna „Časem a prostorem“

12.5. Divadlo „O perníkové chaloupce 2″  60,-

20.5. Výlet do Makova (cenu upřesníme)

24.5. Divadlo Fráni Šrámka “ O princezně, která ráčkovala“  80,-

7.6.  Divadlo Pod čarou – dětský muzikál „Planeta 725“  50,-

28.6. Opékání buřtů  U Sulana

23.6. Rozloučení s předškoláky- spaní v MŠ

9. Mateřská škola Písek