9. Mateřská škola Písek

Stravování | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

 

STRAVOVÁNÍ  V 9.MŠ

 

  • Stravu pro 9. MŠ  i KMŠ připravují kuchařky v kuchyni  v areálu 9. MŠ
  • Přihlašování a placení stravy  má na starosti účetní p. Procházková v kanceláři školní jídelny ZŠ J. K. Tyla (mobil: 736 523 427)
  • Odhlašovat děti ze stravování je nutné v elektronickém systému  STRAVA.CZ  nejpozději do 13.00 předcházejícího dne. Pokud rodič nemá možnost využít aplikaci STRAVA.CZ, lze obědy odhlásit také  telefonicky  u p. Procházkové
  • V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si vyzvednout oběd  do vlastního jídlonosiče v kuchyni v 9.MŠ. Pozor, obědy jsou vydávány pouze v době od 10.45 – 11.00 hodin nebo od 12.15 – 12.45 hodin. Dodržujte uvedené časy z důvodu pracovního vytížení p. kuchařek.
  • Ceny stravného:

celodenní stravné pro  3 – 6 leté děti:   44,- Kč

děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let: 49,- Kč

 

  • UPOZORŇUJEME, že pokud zákonný zástupce neodhlásí  stravu včas, od 2. dne nepřítomnosti dítěte je dítěti počítána nedotovaná cena stravy!

 

KONTAKTY kancelář jídelny ZŠ:

  • Účetní – Kateřina Procházková– tel: 382 215 104, linka 110, mobil: 736 523 427,   E-mail: katerina.prochazkova@zstylova.cz
  • Vedoucí stravování – Jaromír Tomeš – tel: 382 215 104, linka 109, mobil: 739 533 454  E-mail: jaromir.tomes@zstylova.cz

 

 

 

Potravinové alergeny

 
9. Mateřská škola Písek