9. Mateřská škola Písek

Stravování | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Odhlašování a přihlašování dětí vyřizuje rodič osobně v MŠ nebo telefonicky. Dítě je třeba den předem do 13:00 řádně přihlásit (též odhlásit).


Mateřská škola je místo, kde se ve většině případů děti prvně setkávají i s jinou úpravou pokrmů, než jsou zvyklé z domova a kuchařky i učitelky se setkávají s různorodými výživovými zvyklostmi jednotlivých rodin. Dalo by se říci, co rodina, to jiný jídelníček. A tak skloubit navyklé „chutě“ dětí z domova s jídelníčkem v MŠ zejména ze začátku školního roku či nástupu dítěte do MŠ je většinou obtížné. I v tomto okamžiku je důležitá spolupráce s rodinou.

Složení stravy v mateřských školách i na dalších stupních vzdělávací soustavy ovlivňuje tak zvaný Spotřební koš. Jde o určené dávky jednotlivých druhů potravin, které by měl každý žák či student vzhledem ke svému věku konzumovat. Podobu Spotřebního koše určuje příloha vyhlášky ministerstva školství č. 107/2008sb. Skládá se z deseti skupin potravin – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Každá z těchto potravin by měla být denně zastoupena v různém množství ve stravě dětí. Je samozřejmé, že se nepodaří každý den určenou dávku splnit, proto Spotřební koš sledujeme měsíčně.

 

Potravinové alergeny

 

Informace o školním stravování a tvorba jídelních lístků pro MŠ

Případné náměty, připomínky, žádost o diety vyřizuje vedoucí školní jídelny.

Jaromír Tomeš - vedoucí školní jídelny

Telefon: 382 215 108
E-mail: jaromir.tomes@zstylova.cz


Informace, případné dotazy a připomínky k platbám stravného a školného vyřizuje účetní školní jídelny.

Marcela Poláková - účetní školní jídelny

Telefon: 382 215 108
E-mail: marcela.polakova@zstylova.cz


9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake