9. Mateřská škola Písek

Stravování | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

STRAVOVÁNÍ – 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK
Odhlašování a přihlašování obědů dětí si vyřizuje každý rodič osobně na webových stránkách www.strava.cz., případně pomocí mobilní aplikace strava.cz
Veškeré změny je nutné provést den předem všedního dne do 13.00 hodin.
Pokud dítě náhle onemocní, je možné si neodhlášenou stravu vyzvednout ve školní kuchyni v 9. MŠ od 10.30 do 11.00 hodin, dále pak od 12.00 do 13.00 hodin.
Upozorňujeme, že v dalších dnech absence dítěte v MŠ se při neodhlášení stravy účtuje již plná, nedotovaná cena stravy.


Mateřská škola je místo, kde se ve většině případů děti prvně setkávají i s jinou úpravou pokrmů, než jsou zvyklé z domova a kuchařky i učitelky se setkávají s různorodými výživovými zvyklostmi jednotlivých rodin. Dalo by se říci, co rodina, to jiný jídelníček. A tak skloubit navyklé „chutě“ dětí z domova s jídelníčkem v MŠ zejména ze začátku školního roku či nástupu dítěte do MŠ je většinou obtížné. I v tomto okamžiku je důležitá spolupráce s rodinou.

Složení stravy v mateřských školách i na dalších stupních vzdělávací soustavy ovlivňuje tak zvaný Spotřební koš. Jde o určené dávky jednotlivých druhů potravin, které by měl každý žák či student vzhledem ke svému věku konzumovat. Podobu Spotřebního koše určuje příloha vyhlášky ministerstva školství č. 107/2008sb. Skládá se z deseti skupin potravin – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Každá z těchto potravin by měla být denně zastoupena v různém množství ve stravě dětí. Je samozřejmé, že se nepodaří každý den určenou dávku splnit, proto Spotřební koš sledujeme měsíčně.

 

Potravinové alergeny

 

Informace o školním stravování a tvorba jídelních lístků pro MŠ

Případné náměty, připomínky, žádost o diety vyřizuje vedoucí školní jídelny.

Jaromír Tomeš - vedoucí školní jídelny

Telefon: 382 215 108
E-mail: jaromir.tomes@zstylova.cz


Informace, případné dotazy a připomínky k platbám stravného a školného vyřizuje účetní školní jídelny.

Marcela Poláková - účetní školní jídelny

Telefon: 382 215 108
E-mail: marcela.polakova@zstylova.cz


9. Mateřská škola Písek