9. Mateřská škola Písek

Slůňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Slůňata

Počet dětí: 22

Věková kategorie: 2,5 -3,5 let

Naše učitelky

Jitka Křížová

Eva Luzumová

 

Chci si hrát,, chci se smát, chci si školky užívat.

 

Charakteristika třídy

Budeme se snažit:

 • aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně a příjemně
 • aby měly dostatek prostoru k adaptaci na nové prostředí, kamarády a zaměstnance
 • respektovat individualitu každého dítěte
 • rozvíjet u dětí samostatnost v sebeosluze, v hygienických návycích
 • nenásilnou formou zapojit děti do všech činností
 • poskytnot alternativu k tradičnímu předškolnímu vzdělávání formou pobytu v přírodě (les, louka, rybník)

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • nechat děti samostatně oblékat a svlékat
 • držet správně lžíci
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si říci o pomoc
 • dbát na pestrost stravy

Pravidla Slůňátek

 • každé ráno se přivítáme pozdravem
 • neubližujeme si, jsme kamarádi
 • používáme slovíčka děkuji, prosím…
 • udržujeme pořádek ve třídě i v šatně
 • nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká
 • dbáme na bezpečné chování a za své chování se snažíme nést zodpovědnost
 • slavíme narozeniny a svátky

Žádáme rodiče, aby do MŠ dětem přinesli podepsané oblečení, obuv a náhradní oblečení do sáčku na značku do šatny.

Prosíme rodiče, aby neprodlužovali loučení se svými dětmi mezi dveřmi při předávání dítěte učitelce.

Děkujeme

 

9. Mateřská škola Písek