9. Mateřská škola Písek

Slůňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Slůňata

Počet dětí: 25

Věková kategorie: 3-4 roky

Naše učitelky

Jitka Křížová

Jana Šilhanová

 

Chci si hrát,, chci se smát, chci si školky užívat.

 

Charakteristika třídy

Budeme se snažit:

 • adaptovat děti na nové prostředí mateřské školy
 • osamostaňovat děti a prostřednictvím vrstevnické skupiny je začleňovat do kolektivu
 • motivovat, rozvíjet a podporovat dítě, čímž mu usnadníme socializaci v jeho dalším životě
 • respektovat zvýšenoui potřebu denního odpočinku
 • úpravit denní režim dle individuálních potřeb dětí

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • nechat děti samostatně oblékat a svlékat
 • držet správně příbor
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si říci o pomoc
 • dbát na pestrost stravy

Pravidla Slůňátek

 • neubližujeme si, jsme kamarádi
 • používáme slovíčka děkuji, prosím…
 • udržujeme pořádek ve třídě i v šatně
 • nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká
 • dbáme na bezpečné chování
 • slavíme narozeniny a svátky

Žádáme rodiče, aby do MŠ dětem přinesli podepsané oblečení, obuv a náhradní oblečení do sáčku na značku do šatny.

Děkujeme

 

9. Mateřská škola Písek