9. Mateřská škola Písek

Slůňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Slůňata

Počet dětí: 24

Věková kategorie: 5 – 7 let

Naše učitelky

Eva Luzumová

Jitka Křížová

 

Chci si hrát,, chci se smát, chci si školky užívat.

 

Program

Fotogalerie


Charakteristika třídy

 • navážeme na získané vědomosti, dovednosti a návyky, která budeme i nadále prohlubovat
 • zaměříme se na rozvoj samostatnosti a trpělivosti při různých činnostech
 • povedeme děti k prohlubování přátelství, tolerance a ohleduplnosti ve vztazích v kolektivu dětí
 • budeme motivovat a rozvíjet tvořivost dětí při všech činnostech
 • připravíme společně s rodiči děti na zápis do ZŠ

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • nechat děti samostatně oblékat a svlékat
 • držet správně příbor
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si říci o pomoc
 • dbát na pestrost stravy

Pravidla Slůňátek

 • neubližujeme si, jsme kamarádi
 • používáme slovíčka děkuji, prosím…
 • udržujeme pořádek ve třídě i v šatně
 • nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká
 • dbáme na bezpečné chování
 • slavíme narozeniny a svátky

Žádáme rodiče, aby do MŠ dětem přinesli podepsané oblečení, obuv a náhradní oblečení do sáčku na značku do šatny.

Děkujeme

4.12.2017 – Výlet do POHÁDKOVÉ KOVÁRNY v Selibově

 • sraz v MŠ do 8:15 (odjezd od MŠ – 8:30)
 • do batůžku: pití, dobrotu, pláštěnku
 • cena výletu: 220,- (zahrnuje: vstupné, dílničku, balíček, dopravu a pojištění)
9. Mateřská škola Písek