9. Mateřská škola Písek

Slůňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Slůňata

Počet dětí: 25

Věková kategorie: 3-4 roky

Naše učitelky

Jitka Křížová

Jana Šilhanová

 

Chci si hrát,, chci se smát, chci si školky užívat.

 

Charakteristika třídy

Budeme se snažit:

 • adaptovat děti na nové prostředí mateřské školy
 • osamostaňovat děti a prostřednictvím vrstevnické skupiny je začleňovat do kolektivu
 • motivovat, rozvíjet a podporovat dítě, čímž mu usnadníme socializaci v jeho dalším životě
 • respektovat zvýšenoui potřebu denního odpočinku
 • úpravit denní režim dle individuálních potřeb dětí

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • nechat děti samostatně oblékat a svlékat
 • držet správně příbor
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si říci o pomoc
 • dbát na pestrost stravy

Pravidla Slůňátek

 • neubližujeme si, jsme kamarádi
 • používáme slovíčka děkuji, prosím…
 • udržujeme pořádek ve třídě i v šatně
 • nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká
 • dbáme na bezpečné chování
 • slavíme narozeniny a svátky

Žádáme rodiče, aby do MŠ dětem přinesli podepsané oblečení, obuv a náhradní oblečení do sáčku na značku do šatny.

Děkujeme

 

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake