9. Mateřská škola Písek

Slůňata | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Třída Slůňata

Počet dětí: 24

Věková kategorie: 5 – 7 let

Naše učitelky

Eva Luzumová

Jitka Křížová

 

Chci si hrát,, chci se smát, chci si školky užívat.

 

Charakteristika třídy

 • navážeme na získané vědomosti, dovednosti a návyky, která budeme i nadále prohlubovat
 • zaměříme se na rozvoj samostatnosti a trpělivosti při různých činnostech
 • povedeme děti k prohlubování přátelství, tolerance a ohleduplnosti ve vztazích v kolektivu dětí
 • budeme motivovat a rozvíjet tvořivost dětí při všech činnostech
 • připravíme společně s rodiči děti na zápis do ZŠ

Jak nám rodiče mohou pomoci

 • nechat děti samostatně oblékat a svlékat
 • držet správně příbor
 • umět správně používat kapesník
 • učit samostatnost na WC
 • uklízet hračky na určené místo
 • respektovat pokyny učitelek
 • v případě nutnosti si říci o pomoc
 • dbát na pestrost stravy

Pravidla Slůňátek

 • neubližujeme si, jsme kamarádi
 • používáme slovíčka děkuji, prosím…
 • udržujeme pořádek ve třídě i v šatně
 • nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká
 • dbáme na bezpečné chování
 • slavíme narozeniny a svátky

Žádáme rodiče, aby do MŠ dětem přinesli podepsané oblečení, obuv a náhradní oblečení do sáčku na značku do šatny.

Děkujeme

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake