9. Mateřská škola Písek

Projekt OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

Obědy pro jihočeské děti

Naše škola i mateřské školy je již v systému registrována

Všechny informace naleznete zde.

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje. Nejprve je tedy nutné vyřídit si u organizace poskytující školní stravování (tj. ve škole, samostatné jídelně, internátu) přihlášku ke stravování a až poté je možné požádat o příspěvek na školní stravování.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

Žádost o dotaci na školní stravování může být podána pouze pro děti ve věku 2 – 26 let.

Přihláška pak bude automaticky doručena zvolené organizaci poskytující školní stravování, která ve spolupráci s Úřadem práce prověří nárok daného dítěte/žáka/studenta na poskytnutí příspěvku na stravování dle podmínek dotačního programu (tj. rodina pobírá doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nebo odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Výsledek prověření bude automaticky poskytnut zvolené organizaci poskytující školní stravování a zároveň bude odeslán na mail uvedený v elektronické přihlášce. V případě kladného posouzení může dítě/žák/student začít čerpat prostřednictvím vybrané organizace příspěvek na školní stravování.

Odeslání žádosti o příspěvek na školní stravování můžete provést samostatně, nebo Vám může poskytnout pomoc třetí osoba (sociální pracovník, organizace poskytující školní stravování, příp. také krajský úřad).

 

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Elektronické žádosti lze podávat od 1.9.2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti o příspěvek na školní stravování přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.

Škola bude následně podávat na Jihočeský kraj žádost o dotaci, kam zahrne všechny rodiči podané žádosti. Pokud budete žádost podávat, bylo by vhodné ji podat do 20. 9. 2023 tak, abychom mohli co nejdříve jako škola podat žádost o dotaci a mít prostředky co nejdříve přiděleny.

Kontakty
informační linka: 386 720 477
e-mail: obedy@kraj-jihocesky.cz
po, st: 8:00 – 16:30
út, čt, pá:  8:00 – 14:00

Technické problémy s portálem
e-mail: velek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 508

9. Mateřská škola Písek