9. Mateřská škola Písek

Příspěvky školy | 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky   Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 […]

Informace o dotazníkovém šetření

Vážení rodiče, rádi bychom znali Váš názor na fungování naší mateřské školy. Prosíme Vás o vyplnění  anonymního dotazníku od společnosti Scio.  Vyplnění dotazníku nám pomůže zjistit, co se nám  podle Vašeho názoru daří a co  bychom  případně měli změnit. S výsledky šetření  budete seznámeni. Máte možnost vybrat si buď tištěný dotazník nebo elektronický. Za každé […]

9. Mateřská škola Písek