9. Mateřská škola Písek

Zápis do mateřské školy

2. a 3. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin proběhne zápis do všech mateřských škol v Písku. Sledujte plakáty a webové stránky města.

K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, případně doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud má trvalé bydliště jinde než rodiče, a potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno a může navštěvovat mateřskou školu.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 9. MŠ a Žádost o přijetí ke stažení níže.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 9. MŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v 9. MŠ

9. Mateřská škola Písek