9. Mateřská škola Písek

Provoz MŠ v lednu 2021

Provoz mateřských škol probíhá jako doposud, zůstávají otevřené.

 

  • Pokud se rozhodnete z důvodu zhoršené epidemiologické situace  Vaše dítě nechat doma, prosíme o telefonickou informaci. Zároveň odhlaste  dítěti obědy v aplikaci Strava.cz, v případě problémů volejte  p. Procházkové do školní jídelny.

 

  • Ve třídě Štěňátek bude  omezený provoz, bude přítomna pouze jedna p. učitelka.  Pokud je to ve Vašich možnostech, prosíme, vyzvedávejte si děti po obědě, na odpoledne  se budou zbývající děti ze Štěňat spojovat s jinou třídou.

 

  • Při docházce do školky prosíme opět rodiče o dodržování všech nutných opatření:

–  v prostorách MŠ noste roušky

– omezte pobyt v prostorách  MŠ při předávání a vyzvedávání dětí na co nejkratší dobu

– v případě podezření na onemocnění dítěte  nechte dítě doma a kontaktujte dětského lékaře

– pokud je dítě nemocné, neprodleně nás informujte a nezapomeňte odhlásit stravu

 

9. Mateřská škola Písek