9. Mateřská škola Písek

Pozvánka na akci „S Komenským na kopec“

Srdečně zveme všechny rodiče a děti

ke společné oslavě 430. výročí narození J. A. Komenského výstupem na kopec.
Vydáme se společně na Jarník, pozdravit oslavence a zamávat mu do nebe.
Bližší průběh akce je uveden v přiložené pozvánce.
Pro následné posezení u chaty Živec je plánováno malé občerstvení (čaj, bábovka).
V případě zájmu je možné opékání buřtů z vlastních zásob na ohništi v altánu.
Na setkání s Vámi se těší  přípravný tým akce:
Věra Soukupová, Richard Váňa – ZŠ Cesta
Helena Kučerová – Křesťanská MŠ a 9.MŠ
Štěpánka Činátlová – Městská knihovna Písek

9. Mateřská škola Písek