9. Mateřská škola Písek

Organizační změny ve školním roce 2019/20

Vážení rodiče,

vzhledem k organizačním změnám dochází v MŠ ke třem na sobě v podstatě nezávislým situacím:

Za prvé se organizačně slučuje 9. MŠ a KMŠ. Vedoucí učitelkou sloučeného subjektu je jmenována Bc. Helena Kučerová, dosavadní vedoucí učitelka KMŠ. Důvodem sloučení je změna zákona daná ministerstvem, jak to rodičům vysvětlil pan ředitel na webových stránkách základní školy J. K. Tyla.

Druhou událostí, ke které dochází, jsou personální změny. Vzhledem k tomu, že k 1. 9. 2019 nastupují dvě nové, téměř začínající paní učitelky (Jana Šilhanová a Olga Bartošová), bylo třeba rozdělit zkušené učitelky paní Jitku Křížovou a paní Evu Luzumovou tak, aby každá z nich mohla předat své zkušenosti těmto novým učitelkám. Paní učitelka Jitka Prokopová bude nově ve třídě Koťat s p. učitelkou Evou Holubovou, která bude zástupkyní vedoucí učitelky.

Třetí situací je to, co je pro Vás osobně nejvíc podstatné, a to zařazení dětí do tříd. K určitému přerozdělování dětí do tříd dochází vždy od nového školního roku po zápisu nových dětí. Vzhledem k tomu, že v naší MŠ jsou děti rozděleny do tříd podle věku, dochází v případě přijetí většího množství starších dětí k přesunům těch mladších ve třídách tak, aby byly děti k sobě věkově co nejblíže.

Pravidla rozdělení dětí do tříd:

Děti jsou do jednotlivých tříd v MŠ rozdělovány podle věkových kategorií. Na každý školní rok probíhá nové přerozdělení dětí závisející na počtu dětí odcházejících do ZŠ a také na počtu nově přijatých dětí v jednotlivých věkových skupinách. Na  začátku každého školního roku tedy část dětí z některé třídy může být podle  potřeby přesunuta do jiné, věkově nejbližší třídy tak, aby bylo pro všechny děti zajištěno kvalitní výchovné a vzdělávací působení. Hlavním kritériem je věk.

Na školní rok 2019/2020 došlo k situaci, kdy do MŠ bylo přijato větší množství starších dětí (i noví předškoláci), navíc několik předškolních dětí zůstává v MŠ s odkladem školní docházky. Z těchto důvodů  je nutno přesunout několik skupin dětí mezi třídami tak, aby zůstalo zachováno rozdělení podle věku. Nelze bohužel vyhovět individuálním požadavkům rodičů o ponechání dětí v původních třídách, přesunů je totiž tolik, že by nebylo možno vyhovět všem.

Paní učitelky ve všech třídách jsou velmi vstřícné a ke všem dětem mají individuální přístup. Věříme tedy, že přesuny nebudou pro děti problémem, ale naopak jim přinesou obohacení ve formě nových kamarádů i nových paní učitelek, jak tomu bylo i v minulých letech.

 

 

 

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake