9. Mateřská škola Písek

Omezení provozu ve třídě Medvíďat

Z důvodu karantény p. učitelek ze třídy  Medvíďat bude od 26.1.do 28.1. fungovat třída v omezeném provozu.

Pokud je to ve Vašich možnostech, nechte si  tyto dny děti doma, nebo alespoň vyzvedávejte po obědě.

9. Mateřská škola Písek