9. Mateřská škola Písek

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 a pokyny k organizaci zápisu

Č.j.: ZSJKT/00769/2022
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 a pokyny k organizaci zápisu
5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek
11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek
9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

 

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 5. MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek 397 01 (dále jen MŠ), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro danou MŠ.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde:   https://www.zstylova.cz/?dokumenty=16020

Krtitéria a pokyny ke stažení zde : Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 a pokyny k organizaci zápisu ke stažení

9. Mateřská škola Písek