9. Mateřská škola Písek

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Čj: ZSJKT/00416/2024

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce, přijatý při zápisu k povinné školní docházce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

Ředitel školy zároveň zveřejňuje informace o organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání. Zápis se uskuteční v budově školy ve dnech pátek 5. 4. 2024 od 14:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu 6. 4. 2024 od 9:00 hod do 11:00 hod.

 

 

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky ke stažení zde…

9. Mateřská škola Písek