9. Mateřská škola Písek

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Č.j.: ZSJKT/00478/2024

9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

 

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 5. MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 11.MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek 397 01 (dále jen MŠ), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro danou MŠ.

 

Organizace zápisu

Zápis se uskuteční v budově MŠ ve dnech čtvrtek 2. 5. 2024 od 13:00 hod. do 17:00 hod.  a pátek 3. 5. 2024 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy), při zápisu budou žádosti též k dispozici, možno vyplnit na místě
  • Doklad o řádném očkování dítěte od dětského lékaře nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Bydliště dítěte škola zkontroluje dle výpisů z registru obyvatel poskytnutých zřizovatelem. V případě změny bydliště dítěte doloží zákonný zástupce k žádosti potvrzení o změně bydliště vydané registrem obyvatelstva
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

 

více v příloze…

 

Formulář žádosti najdete v sekci Ke stažení https://www.zstylova.cz/?dokumenty=19088.

Kritéria k přijímání dětí do MŠ prom školní rok 2024/2025 a organizační pokyny ke stažení

Dokumenty ke stažení

9. Mateřská škola Písek