9. Mateřská škola Písek

Karanténa ve třídě Medvíďat

Od soboty 9.1. 2021 je třída Medvíďátek uzavřena kvůli  pozitivnímu covid – testu p. učitelky.

Děti, které navštěvovaly třídu Medvíďat v týdnu od 4.1. do 8.1., jsou v karanténě rodiče jsou povinni objednat po dohodě s dětským lékařem všechny děti na  test na covid-19. Prosíme, ihned po obdržení sms s výsledkem testu dítěte  dejte vědět zprávu o pozitivitě či negativitě dítěte na telefon p.  učitelce Němečkové.

Všechny děti  ze třídy mají od 11. 1.  automaticky odhlášené obědy. Třída je zatím uzavřena do úterý 19.1.,  sledujte web, budeme aktualizovat v případně prodloužení. Paní učitelky budou zasílat  rodičům  materiály k distanční výuce na mailové adresy.

 

Pokud rodič potřebuje OČR, škola již  nevydává  žádné povtrzení, rodiče kontaktují zaměstnavatele a vyplní sami formulář (je k dispozici na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m )

Děkujeme za pochopení a přejeme všem  Vašim rodinám pevné zdraví. Těšíme se na opětovné setkání.

9. Mateřská škola Písek