9. Mateřská škola Písek

Karanténa ve třídě Koťat

Od soboty 9.1. 2021 je třída Koťátek  uzavřena kvůli  pozitivnímu covid – testu p. učitelky.

Děti, které navštěvovaly třídu Koťat v týdnu od 4.1. do 8.1., jsou v karanténě rodiče jsou povinni objednat po dohodě s dětkým lékařem všechny děti na  test na covid-19. Prosíme, ihned po obdržení sms s výsledkem testu dítěte  dejte vědět zprávu o pozitivitě či negativitě dítěte na telefon p.  učitelce Holubové.

Všechny děti  ze třídy mají od 11. 1.  automaticky odhlášené obědy. Termín  karantény je do pondělí 18.1., třída bude opět v prozovu od 19.1.. Paní učitelky budou zasílat  rodičům  materiály k distanční výuce na mailové adresy.

 

Pokud rodič potřebuje OČR, škola již  nevydává  žádné povtrzení, rodiče kontaktují zaměstnavatele a vyplní sami formulář (je k dispozici na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m )

Děkujeme za pochopení a přejeme všem  Vašim rodinám pevné zdraví. Těšíme se na opětovné setkání.

9. Mateřská škola Písek