9. Mateřská škola Písek

Čtvrtek, 22. Září 2022 - Informace ze schůzky rodičů dne 22.9.2022 Koťata

Čtvrtek, 22. Září 2022

od 15.30 hod

1 Kč

Čtvrtek, 22. Září 2022 - Informace ze schůzky rodičů dne 22.9.2022 Koťata

Dobrý den,

ještě jednou všem děkujeme za účast na včerejší schůzce rodičů Koťat.

Rodiče, kteří se nemohli zúčastnit, posíláme přehled informací ze schůzky zde:

 

Informace pro rodiče z rodičovské schůzky třídy Koťat ze dne 15.9.2022 na 9.Mš.

 • Seznámení se Školním řádem pro rok 2022/2023
 • Do Mš docházejí pouze zdravé děti do 8.30 hod.
 • Ve třídě máme paní učitelky Evu a Jitku a paní uklízečku Martu
 • Před příchodem do budovy používat zvonek své třídy, nevpouštět cizí osoby!!
 • Mš vchod z ul. Dobrovského se uzamyká denně v 16.30 hod.
 • Pokud rodiče nestihnou dítě vyjímečně vyzvednout do 17.00, v pátek do16. 30 hod, upozorní učitelky telefonicky o zpoždění vyzvednutí svého dítěte
 • Neparkovat před vjezdem do Mš, ani v areálu školky
 • Při využívání dětí a rodičů přední zahrady Mš, dodržovat hygienu, klid, ohleduplnost a pořádek, totéž u Křesťanské školy
 • Do areálu Mš nejezdit na kole, ani nevodit psy
 • Odhlásit děti za stravy lze den předem do 13.00 hod., pokud nebude dítě odhlášené, rodiče platí celou sazbu za den, tj. cca 120 Kč
 • Informace učitelkám na třídě lze podat i formou sms na třídní telefon
 • Pokud dítě náhle onemocní, mohou si rodiče vyzvednou oběd již od 45 až 11.hod, nebo od 12.15 až 12.45 hodin v kuchyni 9. Mš
 • Děti nenosí šperky do Mš
 • Při výskytu vší v Mš rodiče  denně pečlivě prohlížejí  dětem vlasy
 • Rodiče sledují nástěnku na dveřích třídy, kde budou poskytovány aktuální informace, totéž na webu Mš – Ko
 • Návštěva paní logopedky Mgr.Čupové je 12.9.2022 a jaro 2023 v Mš

 

 • Plánované výlety :        prosinec 2022  do Selibova – Pohádková kovárna

květen 2023     do Putimi – Zvířátkov

červen 2023     na Hlubokou nad Vlt. ZOO

U Sulana  – opékání buřtů

 

 • Průběžně           : Písecké hory, delší vycházky, výlety
 • Denně               : Vycházky po okolí, školní zahrada, nevadí nám ani malý déšť, mrholení,…
 • Plánované akce : Muzeum, Sladovna, divadlo Fr.Šrámka,…

:   Vánoční posezení dne 15.12.2022

 

 • Prosíme rodiče po dobu pobytu dětí v Mš, aby měli zapnutý telefon (dostupnost)
 • Děvčata s dlouhými vlasy si mohou přinést do Mš pouzdro s hřebenem
 • Web Mš – aktualizujeme každý měsíc pro Koťata
 • Používáme Whatsapp
 • Stravné minimum 1 500 Kč, vždy k 23. v měsíci je vyúčtování – inkaso
 • Po celý den je pro děti k dispozici pitný režim ( voda, čaj )
 • Od ledna budeme jíst vidličkou, popř. i nožem
 • Děti si již samy chodí k okénku pro oběd
 • Denně jsou vybráni dvě děti ,, hospodáři ´´ ( asistenti paní učitelky
 • Dbáme na správné držení těla při všech aktivitách ( sezení u stolečku, cvičení,….:) )
 • Všichni se k sobě chováme laskavě a kamarádsky i k novým kamarádům
 • Opakujeme si stále pravidla třídy
 • Veškeré dotazy, přání, připomínky rádi přijímáme a společně s Vámi řešíme

 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na další školní rok.   🙂

9. Mateřská škola Písek