9. Mateřská škola Písek

Informace k přihláškám na letní prázdniny

Informace k přihláškám na letní prázdniny

 

Rozpis prázdninového provozu  píseckých MŠ o letních  prázdninách a přihlášky jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ a u p. učitelek v jednotlivých třídách

Rodiče, prosíme o vyplnění přihlášek k prázdninovému provozu nejpozději do 25. 5. 2023.

 

Platba za prázdninový provoz  v ZŠ J.K.Tyla (5.MŠ, 11. MŠ, 9. MŠ-KMŠ)  probíhá pouze bezhotovostně, inkasem z účtu rodiče dítěte.

Pokud dítě přihlásíte do 9.MŠ-KMŠ a 11.MŠ, bude Vám platba  za červenec stržena z Vašeho účtu do 23. 6. 2023 na účet školy.

 

V ostatních  školkách se platí  v hotovosti při nástupu do MŠ.

9. Mateřská škola Písek