9. Mateřská škola Písek

Informace k distanční výuce v 9. MŠ

Milí rodiče,

vzhledem k povinnosti povinného vzdělávání  v posledním ročníku MŠ zasíláme  předškolákům  maily s náměty na domácí vzdělávání v době uzavření MŠ.

Vzhledem k tomu, že je pro předškoláky docházka do MŠ povinná, je pro ně povinná podle metodiky MŠMT také účast na distanční výuce. Z tohoto důvodu  máme povinnost evidovat a kontrolovat Vaše zapojení do „výuky“. Samozřejmě chápeme, že každý z Vás má dost dalších starostí s výukou školáků, vlastní prací, zajištěním  chodu domácnosti a podobně, proto Vás rozhodně nechceme zatěžovat dalšími povinnostmi. Jak jste si přečetli již v minulém příspěvku, nejlépe své děti  budete vzdělávat pomocí „prožitkového učení“. Neboli pokud zapojíte děti do všech běžných činností, budete si spolu hrát, číst, chodit na procházky a pozorovat přírodu, společně tvořit, rozvíjíte děti dostatečně.

Nicméně potřebujeme od Vás přesto mít alespoň minimální zpětnou vazbu k poskytované distanční výuce. Zcela postačí, pokud nám třeba 1x za týden napíšete kratičkou odpověď na mail, nebo pokud  nám  po opětovném otevření školky donese Vaše dítě  ukázat vypracované některé části pracovního sešitu. A nebojte se, rozhodně nebudeme sešity nijak „známkovat“, jsme  pouze mateřská škola a chceme, aby se především děti  u nás cítily dobře a měly školku (a v budoucnosti i základní školu) rády.

 

Zde ještě nekolik zajímavých odkazů, doporučených Mgr. Hanou Splavcovou, garantkou předškolního vzdělávání, Národní pedagogický institut ČR

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

9. Mateřská škola Písek