9. Mateřská škola Písek

Distanční výuka pro děti předškolního věku

Vážení rodiče,

v případě,že by došlo k úplnému uzavření mateřské školy (nebo jedné ze tříd), máme podle vyhlášky MŠMT povinnost distančně vzdělávat děti s povinnou předškolní docházkou – předškoláky.

Rodičům předškolních dětí budeme v případě distanční výuky zasílat mailem pravidelné ,,úkoly“ 1krát za týden. Půjde především o návrhy činností k tématům, které bychom ve školce probírali.

Další informace budou pravidelně na našich webových stránkách (na webu ZŠ J.K.Tyla)

Společně s Vámi doufáme, že jde pouze o teoretickou možnost a že školky zůstanou otevřené.

Děkujeme.

9. Mateřská škola Písek