9. Mateřská škola Písek

Co by mělo zvládat dítě od 3 do 4 let

Co by mělo zvládat dítě od 3 – 4 let

Dítě v tomto věku by mělo umět říct své jméno a jména svých sourozenců, zná již více než 1000 slov. Zpaměti říká jednoduché básničky. Při vyslovování některých jednotlivých hlásek má mnohdy ještě problémy.

Častá u dětí je otázky „ proč „. V tomto věku některé děti nastupují do MŠ a rodiče by je k tomu měli připravit, aby adaptace na nové prostředí proběhla bez obtíží a dítě bez přítomnosti rodičů citově nestrádalo a rychle se začlenilo do kolektivu vrstevníků. Proto je důležité,
aby dítě dokázalo poznat a pamatovat si svoji značku a své místo v MŠ.

Pobyt dítěte v MŠ podporuje celkový rozvoj dítěte. Dítě postupně vedeme k hygien.návykům při umývání a utírání se do ručníku, ke
správnému používání toalety, k používání kapesníku. Snažíme se, aby se náš potomek dokázal sám svlékat a oblékat, ukládat oděv a obuv na určené místo, obout a vyzout si botičky, ukládat hračky kam patří, správně držet a používat lžíci a hrníček. Dalším úkolem rodičů je rozvíjet a podporovat pozitivní zvláštnosti svého dítěte a jeho samostatnost.
Důležité je, aby dítě neubližovalo druhým dětem, aby dokázalo navázat kontakt s ostatními dětmi, upevňovaly se vztahy k rodičům a sourozencům. Významné je, aby se dítě již v tomto věku naučilo dodržovat zdvořilostní návyky ( pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit a požádat ), dbalo na vlastní bezpečnost ( nebezpečí na silnici, elektrický proud, neznámí lidé, cizí psi..).

Rodiče by měli u svých dětí podporovat výtvarnou činnost a vztah k hudbě, rozvíjet dětské představy, fantazii a tvůrčí aktivitu. Již v této době by se dítě mělo snažit o správný úchop tužky – tj. tužka leží na posledním článku prostředníčku, shora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Vhodné je, aby dítě kreslilo silnější tužkou, křídou, pastelkou po celé ploše velkého papíru nebo tabule, nejlépe vestoje na svislou plochu papíru.

Prospěšné je také modelování, které rozvíjí u dětí prostorovou představivost a hmatový smysl.

9. Mateřská škola Písek
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake